Erb Kurima


 

 

Vitajte na stránke našej materskej školy

„Keď sa detské srdiečko od radosti chveje,
keď sa jeho tvárička na nás šťastne smeje,
keď sa jeho malá rúčka dotkne našej dlane
a keď jeho malá nôžka vedľa nás si stane.
Želám si nech naša škôlka je pre deti domom slnka.
Nech je plná teplých slov a aj miesto zázrakov.“

Mgr. Ivana Vavreková - riaditeľka MŠ 

Materská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Plagát karneval

AKTUALITY 
Informácia o začatí školského roka 2019/2020

  • prevádzka Materskej školy v Marhani sa začína dňa:  02.09. 2019  t. j. v pondelok;
  •  deti sú rozdelené do 2 tried  podľa veku – 1. trieda -  Lienky, 2. trieda – Sovičky
  • deťom do MŠ zabezpečte: prezuvky s bielou podrážkou a uzavretou pätou (nie vsuvky, ani crocsy),pyžamo, náhradné oblečenie - všetky veci deťom označte menom;
  • pohár, kefku, hrebeň – do konca prvého septembrového týždňa /v 2.triede Sovičiek -iba hrebeň a pohár
  • školné -  5 eur  sa bude platiť vždy do 10. dňa v mesiaci – riaditeľke MŠ
  • platba za stravovanie 1,37 €/ deň( desiata – 0,34 eur obed – 0,80 eur, olovrant – 0,23 eur)  v hotovosti  - vedúcej ŠJ – Jana Džalajová
  • dotácia  - 1.20€/ deň- 0.17 eur - doplatok
  • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, nápoje všetko majú zabezpečené v materskej škole;
  • deti je potrebné priviesť do 8.30 hod. - neskorší príchod narúša výchovno-vzdelávaciu činnosť a denný režim ; v prvý týždeň v čase adaptácie je vhodné prísť po deti skôr, teda po 15.00 hod.;
  •  prevádzka MŠ je  od 6.45 hod. – 16. 45 hod., telefonický kontakt : 0910/252109  - riaditeľka MŠ – Mgr. Ivana Vavreková

 TEŠÍME SA NA VŠETKY  DETI  !

deti gif

Tablo

Tablo

Prazdniny

Hurá leto

Už je to tu! Čas neuveriteľne rýchlo plynie. Ani sme sa nenazdali, pomaly prichádza leto a s ním aj koniec školského roka. S blížiacim sa letom našim deťom začnú očakávané a vytúžené prázdniny. No ešte predtým, ako vykročia v ústrety letným dňom, čaká na nás rozlúčka s kamarátmi – predškolákmi, na ktorú sa všetci veľmi tešíme. Naši budúci školáčikovia sa rozlúčia s materskou školou, v ktorej strávili veľa pekných dní. Spoločne sme prežívali krásne, bezstarostné obdobie, plné hier, zábav, radosti a pohody. Po prázdninách vkročia po prvýkrát do „veľkej“ školy. Stanú sa z nich žiaci, ktorí si budú musieť plniť svoje školské povinnosti. Na ich miesta však pribudnú noví kamaráti, pre ktorých sa rovnako staneme oporou vo chvíľach odlúčenia sa od rodičov, kedy sa naučia prvú básničku, či vytvoria vlastnými rúčkami prvé srdiečko k mamičkinmu sviatku.

    Chcem vysloviť poďakovanie aj Vám milí rodičia, že ste boli trpezliví, ústretoví a mali záujem o spoluprácu. Veľmi si ceníme komunikáciu s Vami a ochotu pomôcť. Využite čas prázdnin na malé zastavenie a hrajte sa, smejte sa so svojimi deťmi.
Na záver mi zostáva popriať Vám milé deti a milí rodičia, v mene celého kolektívu MŠ, príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnečných dní a prajem si, aby sme sa v septembri zdraví a oddýchnutí opäť všetci stretli.

  

Mgr. Ivana Vavreková – riad. MŠ

Lenka_prazdniny

 

Ranný filter

Pred vstupom dieťaťa do triedy je pedagogický zamestnanec POVINNÝ na základe §24 ods. 9 zákona č. 140/2008 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia previesť RANNÝ FILTER, v rámci ktorého prevzatie dieťaťa o zákonného zástupcu môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do materskej školy.

Pedagogickí zamestnanci majú povinnosť denne písomne zaznamenať zdravotný stav detí. Opätovne môže byť dieťa prijaté do MŠ po preliečení, pričom pri nástupe zákonní zástupcovia dieťaťa predložia aktuálne potvrdenie o bez infekčnosti (tlačivo MŠ).

V zmysle pokynov bezpečnostného technika škola nedisponuje žiadnymi liekmi. Zamestnanci školy majú prísne zakázané podávať deťom akékoľvek lieky prinesené z domu.

V prípade akútneho ochorenia alebo podozrenia na ochorenie učiteľka zabezpečí izoláciu od ostatných detí /izolačná izba/, zabezpečí nad dieťaťom nepretržitý dohľad a bez meškania informuje zákonného zástupcu dieťaťa a vedenie školy. V izolácii s ním zotrváva prevádzková zamestnankyňa – až do príchodu rodiča.

Ikona pdfRanný filter

 Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 17:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti