Erb Kurima


 

 

Vitajte na stránke našej materskej školy

„Keď sa detské srdiečko od radosti chveje,
keď sa jeho tvárička na nás šťastne smeje,
keď sa jeho malá rúčka dotkne našej dlane
a keď jeho malá nôžka vedľa nás si stane.
Želám si nech naša škôlka je pre deti domom slnka.
Nech je plná teplých slov a aj miesto zázrakov.“

Mgr. Ivana Vavreková - riaditeľka MŠ 

Materská škola
bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Marhaň.

Stránka je vytvorená pre informovanosť rodičov v spolupráci s Ou Marhaň.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 od 15.6.2020

Ikona pdfCelý dokument tu...

 

Vážení rodičia!

Prevádzka materskej školy bude
od 01.06.2020 do 30.06.2020 v čase od 7:00 - 16:00 hod.
pre prihlásené deti. Všetky potrebné informácie budú zverejnené tu na webovej stránke MŠ.
Prosíme sledovať webovú stránku školy. Ďakujeme.

Riaditeľka MŠ – Mgr. Ivana Vavreková

Deň rodiny Den rodiny

Po dohode so zriaďovateľom oznamujeme, že dĺžka prevádzky a počet detí sa upravuje v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu detí v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministerstva školstva, t.j. najviac 15 detí.

Prevádzka našej materskej školy bude trvať v čase od 7.00 do 16.00 hod.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020

Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „materská škola“). V prípade ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradom verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Ikona pdfCelý dokument tu..

 

Odporučania Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR - video.

Ikona videoVideo tu...

 

 

Zápis do MŠ
Zápis do MŠ

 

Prihlášky si môžet prísť vyzdvihnúť do materskej školy
od 20.04.2020 v čase od 8:00 - 12:00 hod.
Poprípade iný deň, keď Vám tento deň nebude vyhovovať poprosím
kontaktovať riaditeľku MŠ - p. Vavreková

Oznam!
Milé deti a rodičia!

Keďže sa blíži Veľká noc, ktorá bude toho roku trochu iná a nestrávime tieto dni spolu s Vami, tak Vám aspoň takto prostredníctvom našej webovej stránky zasielame pár tipov na rôzne nápady, ktoré si spolu s vašimi rodičmi môžte spoločne vytvoriť. Veľmi nás potešíte, keď nám niečo pekné, čo ste spolu s vašimi rodičmi vytvorili zaslali na e mail. adresu materskej školy. Myslíme na Vás, prajeme Vám a Vaším rodičom všetko dobré a hlavne pevné zdravie.
Pani učiteľky MŠ - Ivka, Aďka, Slávka, Soňka.

Link - odkaz tu... 

 

Oznam!

Materská škola Marhaň zatvorená až do odvolania!!!

 

Riaditeľka MŠ – Mgr. Ivana Vavreková

 

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu  

Ikona wordTlačivo na stiahnutie

Ikona pdfTlačivo na stiahnitie v pdf

 

Žiadosti o prijatie detí do MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

 

Riaditeľka MŠ – Mgr. Ivana Vavreková

Základná škola v Marhani oznamuje
zápis do 1. ročníka

sa uskutoční elektronicky pomocou formulára na našej webovej stránke www.zsmarhan.eu v čase od 15. do 30. apríla 2020

Ikona pdfCelý oznam tu... 

Vážení rodičia!

Zverejňujeme Vám rôzne webové stránky, kde si s Vašimi najmenšími môžte spoločne zahrať, zaspievať si , pokresliť a niečo pekné vytvoriť. Želáme Vám všetko dobré. Hlavne veľa zdravia,aby sme sa všetci spolu mohli v zdraví stretnúť.
Kolektív MŠ

Link - odkaz tu... 

AKTUALITY 
Informácia o začatí školského roka 2019/2020

  • prevádzka Materskej školy v Marhani sa začína dňa:  02.09. 2019  t. j. v pondelok;
  •  deti sú rozdelené do 2 tried  podľa veku – 1. trieda -  Lienky, 2. trieda – Sovičky
  • deťom do MŠ zabezpečte: prezuvky s bielou podrážkou a uzavretou pätou (nie vsuvky, ani crocsy),pyžamo, náhradné oblečenie - všetky veci deťom označte menom;
  • pohár, kefku, hrebeň – do konca prvého septembrového týždňa /v 2.triede Sovičiek -iba hrebeň a pohár
  • školné -  5 eur  sa bude platiť vždy do 10. dňa v mesiaci – riaditeľke MŠ
  • platba za stravovanie 1,37 €/ deň( desiata – 0,34 eur obed – 0,80 eur, olovrant – 0,23 eur)  v hotovosti  - vedúcej ŠJ – Jana Džalajová
  • dotácia  - 1.20€/ deň- 0.17 eur - doplatok
  • nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, nápoje všetko majú zabezpečené v materskej škole;
  • deti je potrebné priviesť do 8.30 hod. - neskorší príchod narúša výchovno-vzdelávaciu činnosť a denný režim ; v prvý týždeň v čase adaptácie je vhodné prísť po deti skôr, teda po 15.00 hod.;
  •  prevádzka MŠ je  od 6.45 hod. – 16. 45 hod., telefonický kontakt : 0910/252109  - riaditeľka MŠ – Mgr. Ivana Vavreková

 TEŠÍME SA NA VŠETKY  DETI  !

deti gif

Tablo

Tablo

Ranný filter

Pred vstupom dieťaťa do triedy je pedagogický zamestnanec POVINNÝ na základe §24 ods. 9 zákona č. 140/2008 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia previesť RANNÝ FILTER, v rámci ktorého prevzatie dieťaťa o zákonného zástupcu môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do materskej školy.

Pedagogickí zamestnanci majú povinnosť denne písomne zaznamenať zdravotný stav detí. Opätovne môže byť dieťa prijaté do MŠ po preliečení, pričom pri nástupe zákonní zástupcovia dieťaťa predložia aktuálne potvrdenie o bez infekčnosti (tlačivo MŠ).

V zmysle pokynov bezpečnostného technika škola nedisponuje žiadnymi liekmi. Zamestnanci školy majú prísne zakázané podávať deťom akékoľvek lieky prinesené z domu.

V prípade akútneho ochorenia alebo podozrenia na ochorenie učiteľka zabezpečí izoláciu od ostatných detí /izolačná izba/, zabezpečí nad dieťaťom nepretržitý dohľad a bez meškania informuje zákonného zástupcu dieťaťa a vedenie školy. V izolácii s ním zotrváva prevádzková zamestnankyňa – až do príchodu rodiča.

Ikona pdfRanný filter

 Kontakt

Adresa:

Materská škola
Marhaň
Marhaň č. 98
086 45 Marhaň

Telefón:
+421 910 252 109

E-mail:

materska.skola@obecmarhan.sk

Vyhlasovanie zo stravy

Vyhlasovať do:
7:45 hod.

Tel. 0421 907 578 444

Pracovná doba

Pondelok-piatok:
7:00 do 15:00 hod.

Prevádzka MŠ

Pondelok-piatok:
6:45 do 16:45 hod.

Počitadlo návštevnosti